Taşerona Kadroda Esas Alınacak Tarih Belirlendi

Kamuajans.com – Buna göre; kadroya geçirilecek kişilerde belirli bir süre o kamu kurumunda çalışmış olma şartı da aranmayacak. Aynı şekilde yaş, eğitim düzeyi gibi kriter de söz konusu değil.

5 ARALIK İTİBARIYLA

Kadroda esas alınacak tarih 5 Aralık 2017. Bu tarih itibarıyla herhangi bir kamu kurumunda taşeron işçisi olarak çalışıyor olup olmamak kadro için yeterli. Asıl iş, yardımcı işin yapılıp yapılmadığına da bakılmayacak. Bir başka ifadeyle KİT’ler hariç kamudaki ve belediyelerdeki taşeron işçilerinin tümü kapsama alınacak. Sürekli çalışmak yeterli olacak.

YENİ İMKANLAR

Taşeron işçiler kamu işçisi statüsüne (4D) geçirilen kişiler başlangıçta mevcut şartlarla kadroya alınacak. Ancak bu işçilerin ileride vakti saati geldiğinde toplu iş sözleşmesi yapılırken pazarlık hakkı olacak. Bu anlamda mevcut maaşların ve özlük haklarının iyileştirilmesi söz konusu. En önemlisi iş güvencesi olacak. Ocak öncesi işlem tamamlanırsa yeni yılda yüzde 3.5 zam da alacaklar.

2433 LİRADAN BAŞLIYOR

Kamudaki 450 bin taşeron işçi, kadroya geçince yılda 2 maaş tutarında (52 günlük) ikramiye alacaklar. Bu ödeme her yıl yapılacak. Genelde dini bayramlar öncesinde 2 taksit halinde yapılan ödeme, işçinin mevcut maaşına göre hesaplanacak. Asgari ücretli bir taşerona 2433 lira, 2000 lira maaş alana 3466 lira, 3500 lira maaş alana ise 6066 lira ikramiye ödenecek.

Posta 

Prim Gün Sayısı Eksik Olan Emekliler İçin 4 Formül

 Bu kapsamda kesilen aylıklar nedeniyle emeklilerimiz gerek gelir kaybı, gerekse sağlık hizmetlerinden faydalanamama ve daha önce ödenen aylıkların ve verilen sağlık hizmetlerinin borç çıkarılması nedeniyle büyük mağduriyet yaşamaktaydı. 

SGK yaşanan mağduriyetler karşısında yönetmelik değişikliğine giderek; emeklilerimizin kendi hatalarından kaynaklanmayan nedenlerle aylıklarının kesilmemesi ve sağlık hizmetlerinden mahrum kalmamaları için birkaç formülle bu sorunu kökünden çözdü.

İşte bu formüller:

” Öncelikli olarak mevcut aylıkları ödenmek suretiyle alt sınır üzerinden eksik süre kadar borçlanma yaptırılarak eksik sürelerin tamamlatılması,

” Borçlanılacak süresi olmayanlar için tahsis talep tarihi itibariyle sigortalılığı devam edenlere eksik hizmet süresi kadar hizmet verilmek suretiyle eksik sürelerin tamamlatılması ve yeniden aylık hesaplanmak suretiyle aylıkların ödenmesine devam edilmesi, 

” Borçlanılacak süresi ve bu şekilde sigortalılığı bulunmayan isteğe bağlı, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, ek-5 (tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlar) ve ek-9 ikinci fıkra (ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar) kapsamındaki sigortalılıkları tahsis talep tarihi itibariyle aylığa hak kazanmaları nedeniyle sona erenlere, eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadar belirtilen kapsamdaki sigortalılıkları devam ettirilmek suretiyle eksik sürelerin tamamlatılması ve yeniden aylık hesaplanmak suretiyle aylıkların ödenmesine devam edilmesi, 

” Bu şekilde verilen hizmetler karşılığı borç tutarları ile verilen hizmet süresiyle sınırlı olmak üzere yapılan yersiz ödemelerin geçmişe dönük beş yıllık tutarının faizsiz olarak aylıklarından kesilmesi. Böylelikle emeklilerimiz bu formüllerden durumuna uygun olanı ile bu sıkıntıdan kurtarılmış oldu.

sgkrehberi.com